Общинската комисия обяви 14 мерки против “син език”

Мисия Бургас

22-08-2014, 12:21

Автор:

Светлина Еленова

Всичко от Автора

Още по Темата:

Учат земеделците как да се борят с болестта "син език"

Служителите на полицията са задължени да съдействат на ветеринарите

Общинската епизоотична комисия проведе заседание и се обедини около мерки, които всеки местен животновъд трябва да спазва, за да не се допусне разпространение на болестта "син език" в Бургас. Сред тях основната е кметове и наместници да извършват преброяване и регистрация на едрите и дребни животни до края на август. Те са задължени да предоставят тези списъци в общината.
При получаване на сигнал за съмнение на болестта син език, да се извършват клинични прегледи на преживните животни. Забранява се придвижването на територията на общината на възприемчиви към болестта син език преживни животни.
От администрацията уточняват, че изключение от забраната се отнася за животни, предназначени за незабавно клане, след извършен клиничен преглед, термометриране и обработка с инсектицидни препарати без карентен срок и непоказали клинични признаци на болестта син език в деня на третирането. Те обаче трябва да се предвижват за клане по светло.
Клането на тези животни, които се отглеждат в радиус от 20 км. от населени места с констатирани огнища, да се извършва само в кланици, разположени на територията на същата област или съседна такава, в която има констатирано заболяване син език.
Забранява се пашата на територията на община Бургас на всички възприемчиви животни, в часовете с активен летеж на куликоидите от 19,00 часа до 08,00 часа, както и провеждането на пазари, тържища и изложби на едри и дребни преживни животни на територията на общината.
Собствениците на животновъдни обекти да извършват дезинсекция в и около помещенията за отглеждане на преживни животни, местата за съхранение на тор и местата за водопои в населените места, разположени в радиус от 20 км. от заразените животновъдни обекти.
Кметове и наместници от съставните селища на общината трябва да уведомят собствениците на пчелини преди извършване на дейности.
Собствениците също така трябва да извършват периодична обработка на животните с препарати с инсектицидно или репелентно действие. Служителите на МВР да оказват съдействие на официалните ветеринарни лекари при контрол на движението на животни.
При случаи на умрели от болестта син език, стопаните трябва да уведомяват незабавно кмет или наместник на населеното място и Екарисаж - Варна на тел. 0888 22 47 52 и 0889 50 56 51, за прибиране на животните.
Препоръчва се на стопаните - бенефициенти по схемите и мерките на фонд "Земеделие", при случаи на умрели от болестта син език животни, да подават заявления във фонда за наличие на форсмажорни обстоятелства.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен