В Казанлък обявиха избирателните списъци

Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци се извършва след подаване на писмено заявление

В община Казанлък обявиха предварителните избирателни списъци за предстоящите избори за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. За Казанлък тези списъци ще бъдат на разположение за проверка от гражданите по местата на съответните избирателни секции, а за населените места - в читалищата. Гражданите могат да проверят своите данни в избирателните списъци, където са обявени на място или в интернет страницата на община Казанлък www.kazanlak.bg - рубрика „Избори 2014”, както и да се информират за номера на избирателната си секция и мястото на гласуване.
Избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, подават писмено заявление, придружено с копие на документ от ТЕЛК, не по късно от 14 септември 2014 г.
Избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат писмено да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес, не по-късно от 20 септември 2014 г.
Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци се извършва след подаване на писмено заявление, не по-късно от 27 септември 2014 г.