Потомствени рибари ще посрещат в туристи в Ченгене скеле

Общината превръща мястото в уникална туристическа атракция

Волният и самобитен дух на старите морски вълци ще продължи да пази емблематичното рибарско селище край Бургас Ченгене скеле. Всички туристи ще могат да усетят неподправения колорит на това уникално място след реконструкцията, която предвижда Община Бургас.
„Автентичния дух на рибарско селище Ченге Скеле ще бъде съхранен, стартираме серия инициативи, които ще превърнат това уникално място в едно от най- посещаваните от жителите и гостите на града. В същото време ще се запази и поминъка на потомствените рибари, които дълги години живяха в притеснение за статута си в селището“, каза кметът на Бургас Димитър Николов. Той припомни, че подготовката за проекта е започнала още преди три години с разработването на подробен устройствен план  и местността Ченгене скеле официално получи статут на селищно образование. Това позволи амбициозният проект на Община Бургас да започне да се реализира поетапно.
Община Бургас провежда и процедура по промяна на предназначението на земи и гори от държавен горски фонд за осигуряване на възможност за изграждане на елементите на техническата инфраструктура,уличната мрежа и нов канал с лодкостоянки.
Изготвен  е и в процес на съгласуване подробен устройствен план за реконструкция и модернизация с цел изграждане на ново рибарско пристанище като допълнителна част към рибарското селище северно от него. В зоната на новото пристанище ще се реконструира и удължи съществуващото пристанишно съоръжение,ще се осигурят допълнително около 110 места за акостиране на рибарски съдове,ще се изградят обслужващи сгради и съоръжения за обслужване на плавателни съдове и първична обработка и изкупуване на улова,отговарящи на европейските изисквания. Пристанището ще обхване площ около 10 хил. кв.м., включително  с довеждащ път. Инвестиционното намерение е изцяло съобразено с изискванията на действащото законодателство.
Средствата необходими за проектиране  са заложени в тазгодишния бюджет на Бургас.   
Неотдавна стана ясно, че само една фирма е подала документи за участие в  другата обществената поръчка, свързана със селището - за изготвяне на работен проект за изграждане на уличната мрежа и довеждащата инфраструктура на рибарското селище в едно  с идеен и  работен проект за  собствена Пречиствателна станция за отпадъчни води.
Фирмата, която е кандидатствала е "Проектантска организация" ЕАД- Бургас. Тя е предложила срок за изготвяне на работен проект за техническата инфраструктура от 100 календарни дни, а за  подготовка  на идеен проект за Пречиствателна станция - 60 дни.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен