Мега скандал! Спортът източен в 12 без 5

Търговското дружество Академика 2011 раздало апетитни обекти за жълти стотинки

След скандалната поръчка за ремонт на Зимния дворец в София, лъснаха нови далавери на уволненото от служебния министър на младежта и спорта Евгения Раданова ръководство на Академика 2011.

Буквално в последните часове на правителството „Орешарски“ Цветко Начев, Марин Маринов (състудент със сина на бившия спортен министър Мариана Георгиева) и Тодор Трифонов са раздали най-апетитните имоти на държавното търговско дружество за жълти стотинки.

„Сключени са много неизгодни за Академика 2011 дългосрочни договори с неизгодни параметри”, заяви пред Bulgariautre.bg новият изпълнителен директор на дружеството Борис Тодоров.

Като пример той посочи договора за кортовете „Мир и дружба”. Неустойката, която дължи Академика 2011 при прекратяване на контракта, е за 1 640 000 лева, а неустойките за фирмата, получила обекта, са в размер на 8,4 лева на месец при неплащане на наема. Този договор е сключен на 6 август – деня, в който служебното правителство встъпи в длъжност.

Наемът за над 12 декара територия, която включва 9 тенис-корта, 3 футболни игрища, административна сграда със съблекални и кафене, е едва 2800 лв. на месец. Наемател е "Юниверс 14" ЕООД, която е учредена на 3 юни с уставен капитал от 2 лева.

Друга скандална сделка е тази за плажа между Равда и Несебър. Създадената в края на 2013 г. с уставен капитал също 2 лева фирма "Лили спорт 74" е подписала на 23 юли четиригодишен договор, по силата на който от 1 октомври получава управлението на морската ивица. Академика й възлага и то срещу възнаграждение за срок от 4 години, да предоставя чадъри, шезлонги, маси, спортни услуги, водни услуги, експлоатация на съществуващи търговски обекти, масажи, разносна търговия на храни. Всичко това става от името на дружеството, в качеството на концесионер на морски плаж Равда-Академика, община Несебър. В същото време фирмата ще събира приходите от дейността, като има задължение да осигурява сезонна печалба, преди данъчно облагане, в размер минимум 40 000 лева, а Академика 2011 е задължена да плаща за своя сметка за спасители и медицински пункт с персонал, както и да заплаща сезонно възнаграждение от 10 000 лева с ДДС за осъществяването на тази дейност. Ако отчетената печалба е над 40 000, тогава дружеството трябва да преведе на “Лили спорт 74”ЕООД 40% от сумата над този размер. Освен това, Академика трябва да поеме и разходите за охрана и поддръжка на всички активи и вещи и то на осигурен от “Лили спорт 74”ЕООД изпълнител.

Така на практика, дружеството не само е лишено от възможност да управлява плажа и да събира приходите, които само за сравнение през миналия сезон са в размер на 220 000 лева, но и ще заплаща възнаграждение за това. По този начин Академика 2011 вместо да печели по 120-130 000 лева годишно, ще бъде на загуба от 70-80 000 лв. на сезон в продължение на 4 години, защото ако се опита да прекрати този договор предсрочно, ще дължи неустойка в размер на 400 000 лева.

В случай на неизпълнение на някое от задълженията на изълнителя, Академика е лишена от възможност да прекрати договора, а в случай, че не предаде обекта в срок 01.10.2014 и не осигури безпрепятствено осъществяване на дейността Академика дължи 2 000 лева за всеки ден. Подобна неустойка е в прекомерно висок размер, още повече ако бъде сравнена с неустойката, която “Лили спорт 74”ЕООД ще дължи ако забави плащането – 0,01% за всеки ден забава, но не повече от 10%.

Същата фирма е получила срещу символични наеми още тенис кортове и футболни игрища на стадион „Академик“ София. Там отново неустойките за дружеството са за стотици левове при прекратяване на договора и по 3-4 лева на месец при неплащане на наем от страна на “Лили спорт 74”ЕООД.