Септември: Духовни ценности в материална реалност

Снимка:

sofiautre.bg

Автор:

Елена Пенчева

Всичко от Автора

Още по Темата:

Астрологична картина на месец септември.Онези, които притежават умения да се приспособяват към обстоятелствата имат всички шансове за успешен старт на значими проекти, които ще осмислят живота им за дълго време напред.

Външните обстоятелства и вътрешните нагласи ще фокусират вниманието ни към професионалните планове и ангажименти в началото на месеца и в първата дестдневка на практика едва ли ще ни остане време за някакви лични дела. Към средата на месеца към деловите въпроси ще се присъединят и всевъзможни битови проблеми с които ще трябва да се заемем срочно. Затова пък последната дестдневка на месеца ще ни донесе условно спокойствие благодарение на което ще можем да фокусираме вниманието си върху подобряване на условията в социалното си обкръжение.

Като цяло събитията и обстоятелствата през септември ще пробуждат и подхранват активни стремежи към установяването на оптимален житейски режим, акуратност и порядък в ежедневието, битовите и професионалните дела. Подобни стремежи имат несравнима полза по отношение на личностното развитие и себеусъвършенстване, но често имат нееднозначен ефект върху социалния комфорт. Онези, които притежават умения да се приспособяват към обстоятелствата имат всички шансове за успешен старт на значими проекти, които ще осмислят живота им за дълго време напред. Положителни тласък ще получат дела свързани с придобиването, търговията и умножаването на материални активи, ценни книжа, а по отношение на финансовите и жилищните проблеми ще имаме шанса за намирането на оригинален изходи или решение дори и от най-сложните и заплетени ситуации.Мнозина вероятно ще опреснят и впечатленията си по отношение на дълга и отговорността, което ще им помогне да избегнат стари грешки и да съхранят онова което са градили дълго и постигнали с цената на усилия и лишения.

Пълноценното използване на положителните възможности през септември изисква концентрация върху личните дела и довеждане до съвършенство на онова което представлява основна част от заниманията ни. Слава Богу, още в началото на месеца, всички съмнения и колебания ще останат в миналото и вече би следвало да бъдем напълно наясно какво точно искаме. Желанията ни ще придобият ясни очертания  а и ще можем да разчитаме на по реалистична представа по отношение на пътищата за тяхното постигане. Проблематични обаче ще продължат да бъдат взаимоотношенията с приятели, партньори, колеги или съседи и ще се наложи да полагаме съзнателни усилия за да не допуснем това да ни подейства демотивиращо и да изчерпва безрезултатно от съзидателния ни потенциал. Не изисквайте от другите да живеят по вашите правила. Критичността и претенциите ви едва ли ще имат положителен ефект но със сигурност могат да породят разрив във важни взаимоотношения. С настъпването на втората половина на месеца мнозина вече ще са осъзнали необходимостта от колективни усилия за постигане на целите и намеренията си и ще търсят възможности за укрепване на съществуващите и установяване на нови връзки. Търсенето на съмишленици и хора с които споделяме общи цели и интереси от своя страна  ще ни помогне да установим нови перспективни приятелства и делови партньорства.

Балансираното отношение към духовните ценности и материалните блага ще ни помага през предстоящия месец да отговорим на актуалната необходимост - трансформация на целите и нагаждане към нова реалност. Ще имаме вече пълна яснота по отношение на личните си ресурси, обективна преценка за делата си и представа за онези вътрешни състояния които мотивират целите и желанията ни. Опитайте се да определите как сте позиционирани в реалността и помислете върху това къде искате да бъдете, какво място желаете за себе си в нея. Съзнателно заобикаляйте капаните на мечтите и илюзиите. През този месец съдбата ще подкрепя не безплодните мечтания, а упоритата работа по внимателно избрана стратегия. Ако се почувствате обезкуражени и сте загубили перспектива за пътя пред себе си, направете пауза, оттеглете са настрана от активния живот и наблюдавайте себе си, чувствата и усещанията си. Не се самообвинявайте но и не взимайте прибързани решения, подтикнати от желание за действие. Дайте си възможност да се нагодите към актуалната обстановка и ако е необходимо да се презаредите преди да пристъпите към активно взаимодействие с нея.