Изтича срокът за регистрация за изборите по настоящ адрес

Общество

20-09-2014, 10:40

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник

До днес, 20-ти септември, избирателите, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес за изборите за народни представители на 5 октомври.

Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник. То съдържа ЕГН на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис. Възможно е искането да се подаде чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящ адрес.

Информация до ГРАО за подадените искания за гласуване по настоящ адрес се предава не по-късно от 12 дни преди изборния ден. На предстоящите парламентарни избори учениците и студентите могат да гласуват в секция по избор в населеното място, където се обучават, когато то е различно от населеното място по постоянен адрес. В изборния закон е записано, че те трябва да представят документ за самоличност и заверена ученическа или студентска книжка за съответната учебна година или семестър.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"