Възможностите за инвестиции във вятърни генератори дискутират в Шабла

Представят измервания за потенциала на добруджанския град

В 16 часа на 25 септември в пленарната зала в сградата на общинската администрация започва семинарът  "Малките вятърни генератори в градска среда или ползите от малкия вятър, част II"  . Инициатори са Фондация „ Форум Градски алтернативи“ и Община Шабла. Събитието  е заключителна  част по проект "Вятърът работи - Оценка на потенциала за производство на електроенергия от малки вятърни генератори на територията на 3 общини", който се осъществява с финансовата подкрепа на „Програмата за подкрепа на НПО в България“ по "Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014 г.". Ще бъдат представени резултатите от измерванията на вятърния потенциал в  Шабла, както и възможностите за инвестиции в малки вятърни генератори. Финансовите аспекти на  инвестициите ще са акцент  в  дискусиите, съобщават от Община Шабла.

эСнимка на Деня

Щрихи от Плевен