Състоянието на учебните заведения дискутират в Крушари

Заседанието на Общинския съвет започва в 14 часа

Готовността на училища и детски градини на територията на община Крушари за новата учебна година ще бъде обсъдена  днес на заседание на Общинския съвет в Крушари, което започва в 14 часа. Ще бъде представен отчетът за изпълнение на бюджета за 2013-а година. Поради възникнала необходимост  от  дофинансиране  на читалищата в  Крушари,Телериг и Ефр.Бакалово в дневния ред е включена и докладна записка за промяна на бюджетните кредити. Програмата  за образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства-роми също ще бъде акцент в дискусиите.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"