Одобриха програмата за модернизация на въоръжените сили до 2020 г.

Сред приоритетите са придобиването на нов многофункционален боен самолет

Правителството одобри Националната програма "България в НАТО и в Европейската отбрана – 2020" като дългосрочна стратегия за модернизация на въоръжените сили, съобщават от правителствената информационна служба. Документът дава насоки за постигане на реални способности на въоръжените сили за период от 6 до 10 години за гарантиране на националната сигурност в рамките на колективната отбрана на НАТО и на общата европейска отбрана.

Националната програма включва детайлен анализ на състоянието на модернизацията на Българската армия в периода 2003-2014 г. Изведени са структурата на силите и пакетът от способности на въоръжените сили, разпределението на финансовия ресурс, основните проекти за превъоръжаване по приоритети, както и източниците за тяхното финансиране
С Националната програма се предлага съгласие за нарастване на разходите за отбрана в следващите 6 години за достигане на ниво от 2% от БВП, като поне 20 на сто от тях да бъдат инвестиции в способности. За гарантиране на реална сигурност е необходимо още през 2015 г. разходите за отбрана да достигнат 1,5% от БВП, като всяка следваща година се увеличават с 0,1% до 2020 г. С реализацията на програмата трябва да бъде постигнато балансирано финансиране на основни бойни способности от Сухопътни войски, ВВС и ВМС. Документът предлага също така усъвършенстван модел за управление на развитието на способностите за целия жизнен цикъл.

С документа се предвижда създаване на нов целеви държавен фонд "Интелигентна отбрана" за превъоръжаване.

С Програмата се залага оптимално използване на агенциите на НАТО и ЕС за максимална оперативна съвместимост и намаляване на цената за придобиване и поддържане на способности. Предвиден е и механизъм за мониторинг и управление на риска на ниво Народно събрание, правителство и Министерство на отбраната.

В Програмата са заложени основните инвестиционни проекти за превъоръжаване на въоръжените сили по приоритети. Сред тях са придобиването на нов тип основен многофункционален боен самолет и интегрирана логистична поддръжка; модернизация на фрегати клас E-71; изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизираните бригади, включително придобиване на нова бойна бронирана машина; придобиване на четири до шест броя трикоординатни радара за създаване на основно радарно покритие; придобиване на нов тип модулен патрулен кораб; технически системи за водене на стратегическо разузнаване; кибернетична защита и други.