България избира парламент

Провеждат се предсрочни избори за 43 НС

Предсрочни парламентарни избори за 43 Народно събрание се провеждат в страната. Изборният ден започва в 6.00 часа. Във вота участват 18 партии, 7 коалиции и трима независими кандидати. Кандидатските листи са 774, в тях са включени малко над 6 000 кандидати за народни представители.  В избирателните списъци фигурират 6 875 199 лица.
Секциите в страната са 11 724, а тези в чужбина - 428 в 59 държави. Бюлетините са 32 вида. 31 от тях са за избирателните райони в страната, а една обща - за чужбина. Експерименатлно машинно гласуване ще има в 5 района в 300 избирателни секции. Те са София - 24 МИР, Пловдив-област - 17 МИР, Перник, Кюстендил и Плевен.

17 429 наблюдатели от 39 неправителствени организации са регистрирани за парламентарния вот. 69 от наблюдателите са от международни организации.
В изборното помещение могат да присъстват членовете на СИК, кандидати за народни представители, представител на партия, коалиция, инициативен комитет, по един застъпник за една кандидатска листа, представител на медиите, наблюдатели и избиратели, съобщават от Централната избирателна комисия.

Как протича гласуването
Избирателят се легитимира с документ за самоличност– лична карта или паспорт. Член на СИК сверява данните му в избирателния списък. Член на СИК откъсва пред избирателя бюлетина от кочана и поставя един печат на гърба й, сгъва бюлетината по указания от ЦИК начин и я подава на избирателя. В кабината за гласуване избирателят отбелязва своя вот с химикал, пишещ със син цвят със знак Х или V.
Бюлетината се сгъва по начин, който не разкрива тайната на вота, но позволява да се вижда номерът на бюлетината в долния десен ъгъл. Избирателят излиза от кабината и подава сгънатата бюлетина на член на СИК, който сверява номера й в долния десен ъгъл с номера върху кочана. При съвпадение на номерата, представителят на СИК откъсва по перфорацията отрязъка с номера в долния десен ъгъл на бюлетината и го пуска в избирателната кутия.

Бюлетината е като тази, с която се гласуваше на изборите за Европейски парламент - в лявата част отбелязваме в квадратче предпочитаната от нас партия, коалиция или независим кандидат, а в дясната по желание посочваме преференцията.
Този път обаче над преференциите с малки букви изрично е написано, че това са предпочитания за кандидат от избраната листа на партия и коалиция.

Когато избирателят сгреши при попълването на бюлетината, той има право да получи втора, но само веднъж. Сгрешената бюлетина се унищожава с надпис „Сгрешена”, подпечатва се с печата на СИК и се описва в протокола на СИК. Сгрешената бюлетина не участва при отчитането на изборния резултат.

В изборния ден не се разрешава предизборна агитация. Изборният кодекс забранява заснемането и показването на вота по какъвто и да е начин, напомнят от ЦИК.