Край на изборния ден в област Стара Загора

Първи резултати от обработени протоколи се очакват към 23ч.

Председателят на РИК Таньо Брайков обяви краят на изборния ден в област Стара Загора. Първи резулнати от обработени протоколи се очакват към 23 часа.
Охраната на полицията продължава до предаването на изборните материали до РИК.
В изборния ден - 5 октомври, на територията на област Стара Загора са издадени общо 30 удостоверения на граждани, желаещи да упражнят правото си на глас.