Цветан Василев: КТБ може да бъде възстановена

„Ликвидационен център“ пречи това да се случи

Собственикът на КТБ Цветан Василев публикува днес декларация в личния си сайт, в която дава обяснения по редица въпроси, засягащи банката.
Василев заявява, че са зачестили сигналите срещу хора, защитаващи КТБ и работещи по неговата правна защита, „относно „злоупотреби” с активи, финансирани от КТБ”.
„Връх на тази тенденция са отворените писма от КТБalive, вложители на КТБ АД и Комитета за финансова и банкова стабилност, съпроводени със сигнали до българската прокуратура”, се казва в декларацията.

Василев заявява, че от поставянето на КТБ под особен надзор досега, основните му усилия са насочени в това да бъдат защитени активите на банката.
„Основните свидетели срещу мене и моите колеги от КТБ АД представляват няколко дружества, които разполагат със значими активи, финансирани напълно или частично от банката. Освен това, огромната част от фирмените книжа на тези дружества „изненадващо“ липсват”, се казва още в декларацията.

Според Василев малко преди избухването на кризата с банката той е бил изнудван за безвъзмездно прехвърляне на акции от компании на определени фирми, зад които стоят определени хора. Василев заявява, че има съмнение, че същите хора сега стоят „зад всички сигнали, схеми и подбудителства срещу банката и нейните акционери”.
 По повод на информациите за продажба на завода в Парачин, Сърбия, Василев заявява, че търси най-доброто решение, но в никакъв случай то няма да бъде в ущърб на КТБ. Проектът ще бъде спасен, „за да може инвестираните средства да бъдат възстановени напълно на банката, респективно на вложителите ѝ”. 

„Интерес за продажбата (покупката) на активите по подценена стойност имат само тези, които целят ликвидацията на КТБ АД и личното си облагодетелстване”, се казва в декларацията. Цветан Василев заявява още, че работи по възстановяването на КТБ въпреки спънките, които „ликвидационният център” му поставя.

„Нямайте съмнение, че възстановяване на КТБ АД може да се постигне само чрез продажба на активите, финансирани от банката, на реалната им пазарна стойност, която по моя оценка е над 2,5 млрд евро”, се казва в декларацията.
Квесторите и БНБ пък вече подготвяли почвата за продажбата на активите на КТБ и Виктория ЕАД на подценени цени, разделяйки кредитите на добри, по-малко добри и лоши.