България губи 1,3 млрд. лева годишно от младежка безработица

Нивото на младите, които не работят, не учат и не търсят работа е двойно спрямо ЕС

България губи около 1,3 млрд. лева на година от младежката безработица, съобщи председателят на Икономическия и социален съвет проф. д-р Лалко Дулевски.

„Над 3% от Брутния вътрешен продукт са загубите на България годишно от младежите, които нито учат, нито работят, нито търсят заетост“, посочи експертът и отбеляза, че страната ни е в най-тежка ситуация в ЕС по отношение на тези младежи.

„Горе-долу нашето ниво на такива хора е почти два пъти по-високо от това в Европа“, добави Дулевски, предава „Фокус“.

По думите му Европейската комисия счита, че загубите от тези младежи са преки и косвени, като преките се приемат за разходи, които прави държавата за социално подпомагане и друти, а косвените са много по-големи, защото всъщност са пропуснати ползи.

Младежите, които не работят, не учат и не търсят работа е в обхвата на стартиралата европейска инициатива Гаранция за младежта, по която България ще усвои 55 млн. евро за наемане на млади хора в следващите две години.

До 2020 г. страната ни може да усвои 220 млн. лева по младежката гаранция, като половината от тях са предвидени до края на 2016 г. България, Испания, Италия и Гърция са държавите с най-висока младежка безработица, като в родинат ни безработните младежи до 29 години са 57 хил., а до 24 години - 25 хил.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен