Шефът на РИОСВ - Бургас оттегли решението си за Карадере

Туризъм

16-10-2014, 15:07

Автор:

Светлина Еленова

Всичко от Автора

Още по Темата:

Извънредни проверки на защитени местности предприемат от РИОСВ

Инспекцията ще трябва да вземе решение за степента на въздействие върху защитените зони и техния предмет на опазване

Шефът на РИОСВ – Бургас оттегли решението си по казуса „Карадере“. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на околната среда и водите.
С Решение от 15 октомври Антоний Иванов връща административното производство на етап уведомяване на компетентния орган по околна среда и засегнатото население.
Директорът на РИОСВ – Бургас вчера вечерта оттегли решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на луксозен къмпинг“.

Сега експертите от РИОСВ-Бургас ще трябва да вземат решение относно степента на въздействие върху защитените зони и техния предмет на опазване.
„Поставените условия в административния акт и техният характер категорично показват безспорната необходимост от изясняване на допълнителни фактори и обстоятелства в степен на подробност и тяхното въздействие върху околната среда, което трябва да бъде предмет на по-задълбочена оценка“, са част от мотивите, посочени в Решението на директора на РИОСВ –Бургас.
Още на 9 октомври министър Светлана Жекова констатира сериозни пропуски в първоначалното решение на Антоний Иванов, в което беше преценено да не се извършва ОВОС на инвестиционното намерение в местността Карадере и изрази публичното си несъгласие с него.