Дискусия върху превенцията на ХИВ/ СПИН в Бургас

Новините

23-10-2014, 16:00

Автор:

Burgasutre

Всичко от Автора

"Превенцията е изключително важна,защото от нея зависи спасяването на много човешки животи.Това заяви Д-р Лорис Мануелян, Зам. кмет Община Бургас и общински координатор на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН"  след като приветства участниците в работна среща на тема "Превенцията на ХИВ, СПИН и рисково поведение сред деца и подрастващи млади хора отуязвимите групи. Сътрудничеството между секторите - гарант за повишаване ефективността от  здравната превенция" .

В инициативата взе участие Мая Казанджива, директор Дирекция "Социални дейности" в Община Бургас, управители, социални работници и медицински специалисти - представители на: Център за настаняване от семеен тип- 1, 2 и 3, Защитено жилище за лица с умерена и лека степен на умствена изостаналост, Център за настаняване от семеен тип "Ронкали", Защитено жилище за лица с психични разстройства,Защитено жилище за лица в риск, Център за обществена подкрепа, Дневен център за работа с деца на улицата, Сдружение "Каритас", МКБППМН -Община Бургас.

Работната среща е организирана от Местен координационен офис по СПИН, Община Бургас с подкрепата на Местен обществен комитет по СПИН и Националната програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН".

Целта e да се отвори пространство, където да се  дискутират проблеми, свързани с превенцията на ХИВ/СПИН, СПИ, рисковото поведение,  стигмата и дискриминацията; да се повиши толерантност и чувствителност спрямо другите, т.н "различни" от нас.  Да се обмени информация между експертите от различните структури в посока - превенция.  Да се доизгради капацитета на различните структури чрез активното включване на младите хора в риск  и тяхното овластяване.