Търг с явно наддаване за отдаване под наем на хотелски обекти

Парите

06-11-2014, 15:43

Автор:

Burgasutre.bg

Всичко от Автора

ОБЯВЛЕНИЕ

 

"Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД, със седалище в гр. Варна, адрес на регистрация к.к. Св. Св. Константин и Елена - административна сграда, ЕИК 813194292,

 

ОБЯВЯВА

 

на интересуващите се, че от 10.00 часа на 11.11.2014 г. в к. к. Св. Св. Константин и Елена - административна сграда ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на хотелски обекти:

 

  1. 1.       Апарт-хотел "Сънрайз клуб"***, находящ се в с. Равда, община Несебър, област Бургас, състоящ се от 192 апартамента, 3 външни басейни, ресторант, начална тръжна цена в размер на 320 000 лева с включен ДДС.

Посочената наемна цена е валидна за една календарна година – 12 месеца.

 

Условията на обявените наемни правоотношения се съдържат в проект за договор за наем, който, заедно с останалите характеристики за съответния обект, се съдържат в процедурната документация, намираща се в канцеларията на дружеството. Всеки кандидат за участие може да я закупи за цена в размер на 50 лева.

Оглед на имуществото може да бъде извършен всеки работен ден до 10.11.2014 г.  включително след съгласуване от 9,00 до 12.00 часа.

 

За участие до 10.11.2014 г., 16,30 ч., кандидатите следва да депозират за съответния обект пред администрацията на дружеството,  приложени доказателства за платен депозит в размер на:

  1. за апарт - хотел Сънрайз клуб" - 20 000 лв.

 

в банковата сметка на “Св. Св. Константин и Елена холдинг” АД гр. Варна – № BG32CECB97901006080600, CECBBGSF в “Централна кооперативна банка" АД.

 

Освен приложените доказателства за платен депозит, при подаване на заявлението за участие  се прилагат и следните документи:

- за физическо лице - търговец - посочване на ЕИК

- за юридическо лице - посочване на ЕИК;

- в случай, че кандидатът се представлява от пълномощник - оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно;

- кратка презентация на фирмата и опита, който притежава в експлоатацията на туристически обекти;

- копие сертификат за хотелиер или туроператор;

-декларация за оглед на обекта;

 

С подаване на съответните документи всеки кандидат декларира, че е запознат и приема състоянието на обекта, такова каквото е, както и условията на приложения към процедурната документация, проект за договор за наем.

Регистрацията на заявилите участие се извършва в канцеларията на дружеството от 9 часа и приключва в 16.30 часа на 10.11.2014 г.

 

Явният търг се провежда с начална цена, равна на посочената по-горе за всеки един от обектите. Стъпката за наддаване е както следва:

  1. за апарт - хотел Сънрайз клуб" - 2 000 лв.

 

С предложилия най-висока цена се сключва договор за наем, като платения депозит за участие се преобразува на авансово заплатена наемна вноска за първата година на наемното правоотношение, със срок за заплащане на останалата част до размера на годишната наемна вноска съгласно обявения наемен договор.

 

Платеният депозит на неспечелилите търга се връща обратно до 3 работни дни на посочена банкова сметка или в брой.

 

За справки: 052/ 383 904,

e-mail: v.petrova@stconstantine.bg, г-жа Валерия Петрова

 

Изпълнителни директори

Елена Косева

Ивелина Кънчева-Шабан

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГА

 

Съдържание на тръжната документация:

  • Подробно описание на съответния обект, който се отдава под наем;
  • Документ за категоризация;
  • Документ за собственост;
  • Декларация за оглед;
  • Проекто-договор за наем;

  

 

От ръководството на „Св. Св. Константин и Елена холдинг“ АД

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен