Спира изсичането на държавните гори

Новините

07-11-2014, 19:14

Снимка:

© Varnautre.bg / Архив

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Сливането на съседните площи, в които е проведена окончателната сеч ще става когато дърветата са достигнали височина поне 3 метра

Със заповед на министъра на земеделието и храните Васил Грудев се спира изсичането на всички дървета при окончателни фази на краткосрочно-постепенната възобновителна сеч в държавните гори и се ограничава тяхното провеждане само върху площ до 2 хектара.

Сливането на съседните площи, в които е проведена окончателната сеч ще става, когато дърветата са достигнали височина не по-малко от 3 метра. С това ще намалят рисковете от ерозия на почвите, нарушения в съседните екосистеми, промени в микроклимата, водния режим и ландшафта и др. в контекста на актуалните климатични промени.

По този начин държавата дава пример на останалите собственици на гори за прилагане на добри практики при управлението на горите.