Спират детските надбавки на нередовните ученици

Повечето малчугани, които не посещават детските заведения, са от малцинствата

Хиляди семейства в цялата страна няма да вземат детски надбавки за месец ноември. Наказателната мярка се налага заради направените от децата им по пет и повече неизвинени отсъствия в училище и детска градина, съобщи TV7.

Най-честите причини за спирането на детските добавки са несериозно отношение към учебния процес, закъснения, отсъствия и избирателно посещаване на учебните часове.

Оказва се, че повечето малчугани, които не посещават детските заведения, са от малцинствата.

Санкцията обаче ще настигне и родителите на деца, които бягат от часовете в училище.

Получаването на месечни помощи е обвързано с редовното посещаване на подготвителните групи в детските градини или на занятията в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното състояние на детето.

Месечната помощ се спира за месеца, в който са направени отсъствията.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"