Откритието на 21 век: Машина превръща вода в петрол

Пилотната установка струва милиони, част от разходите се поемат от германското правителство

Немска компания за чисти технологии представи машина, която превръща вода и въглероден диоксид в синтетично гориво на нефтена основа, съобщи сайтът за технически нововъведения Cnet, пише БЛИЦ. Масовото въвеждане на новата технология обаче не може да стане веднага, тъй като съществуващата инфраструктура и технологии са за използването на горива като въглища и нефт. За да бъдат заместени, трябва време и много пари.
Базираната в Дрезден компания Sunfire GmbH съобщи, че тяхното откритие се основава на синтеза на Фишер-Тропш, разработен през 1925 година, съчетан с електролиза.
Чрез електролизата електричество, произведено от ВЕИ се трансформира в пара, кислородът се отделя и като краен продукт остава водород. Следващата стъпка е водородът редуцира въглеродния диоксид от атмосферата или други отпадъчни газове до въглероден оксид.
От водорода и въглеродния оксид се синтезира гориво с помощта на процеса Фишер-Тропш. Остатъчната топлина пак се завърта, за да се получи пара, което повишава КПД до 70%.
В момента установката на немците произвежда до 159 литра синтетично гориво дневно и рециклира 3.2 това въглероден двуокис. Цената на установката обаче е седемцифрено число в евро и половината от нея е субсидия от правителството в Берлин.