В Стара Загора ще обсъждат проблемите на младежката безработица

21.11.2014 г. от 14:00 ч. в зала 2 на Община Стара Загора

Работна среща на младежи с представители на институциите, свързани с проблемите на младежката безработица, ще се проведе в Стара Загора на 21.11.2014 г. от 14:00 ч. в зала 2 на Община Стара Загора.

На срещата ще бъде представена статистика относно младежката заетост, безработицата в страната и състоянието на пазара на труда в региона.
В срещата ще участват младежи от Младежки център към Община Стара Загора, от Младежки общински съвет, от социални домове и училища в гр. Стара Загора. Целта ѝ е да се мотивират младите хора да продължат успешно своето образование.
В нейната работа ще участват зам.-кметът на Община Стара Загора Иванка Сотирова, Олег Стоилов от Търговско-промишлената палата, експерти от Агенция по заетостта и местната администрация.
Здравко Тенев, възпитател в дом за деца лишени от родителска грижа ще сподели личен опит относно мотивацията, опита и уменията, необходими при работа с деца в различно социално положение. Ще присъстват и представители на Младежкия алианс за предприемачество, иновации и заетост.