Изчисляваме майчинството с нова онлайн услуга

За да я използва, съответният човек трябва да въведе в сайта на НОИ своето ЕГН и така наречения ПИК

Нова електронна услуга на НОИ изчислява прогнозния размер на майчинството. Услугата вече е достъпна на сайта на института и изисква въвеждане на ЕГН и Персонален идентификационен код, издаден от НОИ, видя bulgariautre.bg.

Електронната услуга на НОИ е насочена към бъдещи майки или други лица с право на обезщетение за бременност и раждане. Тя не прави преценка дали човек има право на това обезщетение, тъй като се смята, че нужните условия са изпълнени.

За да я използва, съответният човек трябва да въведе своето ЕГН и така наречения ПИК, издаден от института. Системата проверява коректността на данните и проследява дали е отпускано такова обезщетение до 10 месеца назад.

За изчисляване на прогнозния размер на майчинството трябва да се знае приблизителната дата на раждането или откога започва отпускът за бременност и раждане, като бъдещата дата може да е до една година напред. Нужна е също информация за дохода на лицето през бъдещите месеци до избраната дата. Ако тази информация не се въведе, системата използва размера на минималната работна заплата към момента. Данните за осигурителния доход за периода на изчисляване се извличат автоматично от Регистъра на осигурените лица.

След въвеждане на данните, системата показва прогнозния дневен размер на майчинството, който ще се изплаща за всеки работен ден от периода на бъдещия отпуск.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"