НС актуализира държавния бюджет на второ четене

С приетите промени дефицитът ще достигне 3.7%

Народните представители актуализираха на второ четене държавният бюджет, предаде Агенция „Фокус”.

С актуализацията се дава възможност за теглене на нов външен дълг до 4.5 млрд. лева.

Най-сериозен е недостигът на финансиране на поети ангажименти в Министерство на вътрешните работи, където се отпускат 125.7 млн. лева, от които 110 млн. лева за разходи за персонал и 15.7 млн. лева за издръжка на системата на МВР за 2014-та година.

Бюджетът на Министерство на труда и социалната политика се актуализира с 50 млн. лева, от които 36 млн. лева ще бъдат за помощ за домакинства, за програми за заетост и за гарантиране изплащане на социалните помощи в системата на социално подпомагане. 14 млн. лева ще отидат за издръжка на дейностите по изпълнение на основните функции на министъра на труда и социалната политика.

За Министерство на регионалното развитие се отпускат 16.4 млн.лева, както и за Министерство на земеделието и храните.

Министерство на здравеопазването ще получи 24.2 млн. лева.

Висшият съдебен съвет ще получи 10 млн. лева, Министерство на правосъдието – 5 млн. лева, външното ведомство – 3 млн. лева, а Държавен фонд „Земеделие” – 70 млн. лева.
С извършената актуализация дефицита ще достигне 3.7%.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен