Дискутират дейността на Дневния център за деца с увреждания в Крушари

Общинските съветници заседават днес

Планът за действие за устойчиво енергийно развитие на община Крушари  през периода 2014-2020 г. ще бъде обсъден днес на заседанието на Общинския съвет, което започва в 14 часа в Крушари. Ще бъде представен отчет за отдадените под наем поземлени имоти с начин на трайно ползване- пасища и мери.  Общинските съветници ще дискутират и дейността на Дневния център за деца с увреждания в село Крушари и Домашния социален патронаж.

                                                                                Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"