Сексуалните насилници на деца няма да могат да заемат определени длъжности

Общество

02-12-2014, 19:23

Снимка:

24chasa.bg

Автор:

Юлия Георгиева

Всичко от Автора

Още по Темата:

Камери в домовете на детските насилници

Четирима насилници се гаврили часове с малолетна

Това ще стане възможно чрез изменения в Наказателния кодекс

Правителството ще разгледа на утрешното си заседание промени в Наказателния кодекс, който ще предложи на Народното събрание за окончателно приемане, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Основната част от промените са свързани както със създаването на нови престъпни състави и разширяване обхвата на съществуващите по отношение на сексуалните посегателства срещу деца, така и със завишаване на санкциите по отношение на някои от тежките форми на този вид престъпления.

За първи път в Наказателния кодекс се предвижда и възможност за съда да налага на извършителя на престъпления от сексуален характер срещу деца наказание лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност или да се упражнява определена професия или дейност. По този начин ще бъде предотвратена възможността осъдените да извършват дейности, които предполагат контакт с деца.

Изменение в още един закон – за собствеността, ще бъде предложено на Народното събрание. То се отнася до удължаване с три години на мораториума върху придобиването по давност на държавни и общински имоти. Целта е да се защитят в максимална степен държавният и общественият интерес, като в преходния период се предприемат действия за пълно установяване на неактувани и безстопанствени държавни и общински имоти и за тяхното актуване.

Предстои министрите да одобрят срока и начина за възстановяване на средствата по сметки и депозити на бюджетните организации в КТБ, чийто лиценз беше отнет. Предвижда се това да стане в срок до 1 февруари 2015 г. за сметка на средствата от централния бюджет чрез бюджетите на съответните първостепенни разпоредители, еднократно или на траншове – в зависимост от необходимостта от осигуряване на тези средства за извършване на плащания от съответните бюджетни организации. Това решение ще позволи да бъде възстановено финансирането на текущите дейности и проекти на бюджетните организации, като публичният интерес бъде защитен без да се накърняват правата на останалите вложители в банката.