Представиха заместник областните управители на Добрич

Това са Ивайло Манушев и Йордан Йорданов

Областният управител на Добрич д-р Маргарита Новоселска представи тази сутрин  правомощията и ресорите на своите заместници пред служителите от администрацията и журналисти.

Ивайло Манушев  поема ресори регионално развитие, транспорт, енергийна ефективност, защита на населението при бедствия и земеделие. Йордан Йорданов  получи ресорите здравеопазване, социални дейности, образование, етнически и културни въпроси, туризъм, връзка със синдикати и НПО. Двамата заместници ще работят съвместно по отношение на защитата на населението при бедствия и аварии, както и по областния план за развитие.

ИВАЙЛО МАНУШЕВ

            Роден на 16 декември 1978 година.

            Магистратура по Европейска администрация във ВСУ „Черноризец Храбър“ / 2013 - 2015 г./. Завършил бакалавърска степен – Международни икономически отношения в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ през 2003 г.

            Притежава експертиза по изготвяне на процедури по Закона за обществени поръчки; планиране и осъществяване на мерки в областта на регионалното развитие, както и в областта на енергийната ефективност.

            От ноември 2011 г. до назначаването му за Заместник областен управител на област Добрич, е заместник-кмет на Община Генерал Тошево.

            Ръководител и координатор на проекти по оперативните програми на ЕС.

            Бил е председател на УС на „Национално сдружение на експертите по обществени поръчки“; заместник председател на „Съюз на ловците и риболовците в Генерал Тошево“; председател на „Общинска комисия за безопасност на движението по пътищата“ и др.

            Преминал интензивно езиково обучение по френски и английски език. Владее много добре немски и руски език.

            Ивайло Манушев е семеен, има две деца.

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

            Роден на 15 януари 1987 година.

Придобил е магистърска степен  в Schiller International University, Florida, USA /2009 – 2011 г./.

Бакалавър по икономика от Университета за Национално и световно стопанство - София.

            От 2012 г. до назначаването му за Заместник областен управител на област Добрич, е управител на компания, занимаваща се с наемане и арендуване на земеделски земи, производство и търговия със селскостопанска продукция, транспортна дейност.

            Работил е във финансови институции. Има експертиза в изготвянето на финансови доклади и анализи за фирми с малък и среден бизнес.

            Владее английски, руски и сръбски език.

            Йордан Йорданов е семеен с едно дете.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен