Десислава Танева: Държавата ще обезщети стопаните със 100% пропаднала реколта

Министърът на земеделието каза това в сливенското село Крушаре

Земеделските производители, чиито площи са пострадали на 100% от наводненията, ще бъдат обезщетени от държавата, съобщи в сливенското село Крушаре министърът на земеделието и храните Десислава Танева.

Земеделците трябва да подадат необходимите документи в Областна дирекция „Земеделие и гори” и да получат полагащата им се държавна помощ. Десислава Танева заяви, че през новия програмен период ще се водят преговори да има компенсации и за стопаните, които са изгубили животни заради природни бедствия.

Ще се търси отговорност на ръководителите на институциите, които са виновни за създалата се ситуация. Според Танева и МОСВ ще предприеме мерки, за да бъдат наказани онези, които не са се справили със служебните си задължения. Така например не е бил спазен графикът за източване на язовир „Жребчево”. В началото на ноември обемът му трябвало да бъде 260 000 кубически метра вода, а е бил 333 000, което е много повече от предвиденото по график.

Десислава Танева подчерта, че създалата се ситуация не застрашава бъдещата реколта.