Глоба от 1000 лв. отнесе земеделец за деклариране на неверни сведения

Подсъдимият трябва да заплати и 1200 лв. разходи на ОД на МВР

С Решение от 8 декември 2014г. по наказателно дело с административен характер Окръжен съд – Добрич призна Б. А. Д. от с. Орляк за виновен в това, че в заявление за подпомагане 2013г. е представил  неверни  сведения  пред  Областна  дирекция  на  Държавен фонд  „Земеделие”  гр.Добрич, съобщават от ДОС.

На  основание чл.78а ал.1 от НК  подсъдимият Б. А. Д. е освободен  от  наказателна   отговорност  като  му  е наложено  административно  наказание  - глоба  в  размер  на  1 000 лв./ хиляда лева/.

         Подсъдимият следва също така да  заплати  и 1 200лв.  по  сметка  на ОД  на  МВР  гр.Добрич, представляващи  сторените  по  делото  разноски.

         Решението  подлежи  на  обжалване  и  протест  пред  Апелативен  съд  гр.Варна  в  15-дневен  срок.