25 районни съдии поискаха оставката на ръководството на СГС

Те подкрепиха призива на колегите си от градския съд

25 съдии от Софийски районен съд подкрепиха колегите си от СГС за оттеглянето на ръководството на Софийски градски съд. 

Представителите на Софийския районен съд изпратиха позицията си до Висшия съдебен съвет под формата на отворено писмо, предаде „Фокус“.

„Присъединяваме се към искането на колегите ни от Софийски градски съд като съдии в същия съдебен район, тъй като смятаме, че авторитетът на редовите магистрати може да бъде защитен единствено чрез ефективен контрол и незабавни мерки срещу порочните практики и неглижирането на възникващите проблеми при управлението на съдебната система”, се посочва в позицията на съдиите от Софийски районен съд. 

Те се обръщат към ВСС по повод поредния случай, в който в публичното пространство се изнесоха данни, поставящи под съмнение законосъобразното протичане на дело в Софийски градски съд – относно разпределението на търговско дело и дължимото равноправното третиране на страните по него. 

Според гилдията, изострянето на общественото внимание върху този случай, както и реакцията на различни институции показаха, че са изправени не пред изолирано събитие, а пред системен проблем. Затова този проблем е следствие на бездействието, което Висшия съдебен съвет е проявявал, както по отношение на предходни случаи, касаещи други дела и поставящи въпроси за системата за случайно разпределение на дела, така и в рамките на разглеждани дисциплинарни производства, при които не се изясниха въпросите дали съответните нарушения са свързани и с дейността на ръководството на съда. 

От своя страна, същото ръководство не е изразявало по адекватен начин позиция, когато под съмнение в общественото пространство се поставяха неговите действия или развитието на конкретни дела. „Пред сегашното ръководство на съда няколкократно съдии от „Наказателно”, „Гражданско” и „Търговско” отделения са поставяли въпроси, свързани с организацията на работа, без това да е било последвано от проява на загриженост за решаване на посочваните от нас проблеми”, уточняват съдиите от Софийски районен съд.

Те смятат, че ежедневните ни усилия да изпълняваме качествено и почтено своите съдийски задължения заслужават отграничаването им от породилите се съмнения за порочни практики и процеси, станали нарицателни за съдебната система. „За да им се противопоставим ефективно, явно не е достатъчно само неучастието ни в такива. Редовите съдии практически не са овластени с механизъм за предотвратяването на подобни процеси. Висшият съдебен съвет следва да стори това. Затова настояваме да извършите задълбочена проверка на управлението на Софийски градски съд. Успоредно с това апелираме ръководството на съда, осъществяващо правомощията по чл. 35, ал. 4 ПАС вр. с чл. 9 ЗСВ, да се оттегли, защото нямаме доверие в действията му и сме обезпокоени, че авторитетът на Софийски градски съд, в който работим ще се срине непоправимо”, се посочва още в позицията на 25 съдии от Софийски районен съд.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен