Обявен е червен код за Тунджа при Елхово

Реката продължава да е с опасно високо ниво на водите

Очаква се краткотрайно повишение на водните нива на част от реките в страната, съобщиха от Министерство на околната среда и водите. Обявен е червен код за река Тунджа при Елхово.

По данни и прогнози на НИМХ през изминалото денонощие нивата на реките в страната са се понижавали или са останали непроменени. Към настоящия момент при почти всички оперативни измервателни станции протичащите водни количества са около и над праговете за високи води, а при хидрометрична станция на река Тунджа при гр. Елхово продължава да е над прага за повишено внимание.