Пишат оценки на джипитата, дават бонуси на отличниците

Строги критерии ще оценяват как са ни лекували личните лекари

Личните лекари ще бъдат оценявани по строги критерии, по които започва работа здравното ведомство, информира министър Петър Москов. Джипитата в момента са 4700, които са неравномерно разпределени в страната - на едни места липсват, на други пък има свръхконцентрация, пише "Всеки ден".

Щом бъдат изяснени критериите, Министерският съвет ще приеме национална програма за бонификация на добрите резултати от работата на личните ни лекари.

„Първите 10%, т.е. около 470 от джипитата, които са получили най-добри резултати за проведено лечение, което включва както клинични резултати така и стойността му, ще получат масивна сума пари като бонификация. Така работата им да бъде насочена към излекуване, а не към формална регистрация на заболявания", посочи Москов.