Над 46 000 семейства са получили помощ за първокласници

Сумата е в размер на 250 лева, а общо изплатените пари са над 11 000

За учебната 2014/2015 г. на 46 325 семейства е отпусната целева помощ за първокласници в размер на 250 лева, отнасяща се за 47 094 деца, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане (АСП).

Изплатената сума възлиза на 11 773 500 лева. Подадени бяха общо 46 785 молби, отказите са 468. Най-много семейства са ползвали този вид помощ в София-град - 4742, област Пловдив - 4626, област Бургас - 3096, област Варна - 3009.

Право на тази помощ имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 350 лева, припомни Дарик.

Този доходен критерий не важи за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки. По този начин в настоящата кампания получиха помощ 1496 деца с трайни увреждания, 306 деца с един жив родител и 494 деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства. 67 деца от 62 семейства не са постъпили в училище или от държавно са записани в частно училище и по тази причина са санкционирани да върнат помощта.

За миналата учебна година бяха подадени 48 602 молби за отпускане на еднократната целева помощ за първокласници и издадени 48 043 заповеди за отпускане на помощта, отнасяща се за 48 845 деца. За настоящата учебна година бяха подадени 1817 броя по-малко молби, издадените заповеди за отпускане на помощта са с 1718 по-малко. Налице е намаление с 1751 деца, за които е начислена еднократната помощ.