Одобриха проекти за 3 млн. лева на две добруджански общини

Три от проектите са свързани с изграждане на социални центрове

Близо 3 000 000 лева е стойността на проектите, одобрени за финансиране чрез Местната инициативна група „Тервел-Крушари” за периода от 2012 г. до 2014 г. За този период фирми, граждански организации и публичните органи на територията на двете добруджански общини са подали  общо 72 проекта, съобщи радио Варна. След оценка и класиране, одобрените проекти са 54, сочат обобщените данни на екипа на местната инициативна група. 18 са одобрените проекти на земеделски стопани от Тервел и Крушари за подобряване на материалната база на стопанствата им и за създаване на нови насаждения. Общият финансов ресурс, предоставен за тези проекти, е 618 000 лева. Близо 1 000 000 лева са предоставени за изпълнението на 15 проекта на фирми, които са предприели действия за разширяване на услугите или за осъществяването на нови производства. 540 000 лева се усвояват в рамките на шест проекта за подобряване на жизнената среда чрез обновяване на улици и паркови зони. Три от проектите са свързани с изграждане на социални центрове за услугите „Домашен социален патронаж” и „Социална трапезария” чрез реконструкция на стари сгради в селата, поясни зам.-кметът на община Тервел Диана Илиева. Работата по част от проектите ще приключи през 2015 година. Предстои МИГ „Тервел-Крушари” да разработи нова стратегия за развитие и да кандидатства за привличане на средства през новия програмен период.