Все повече момичета започват да проституират и да бягат от къщи

Животът

18-01-2015, 15:46

Снимка:

Wikipedia

Автор:

Грета Костова

Всичко от Автора

В Добричко се наблюдава тенденция за увеличаване на случаите на проституция, бягства, извършени от момичета и управление на автомобили без книжка. Това съобщи topnovini.bg, позовавайки се на данни от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Добрич.

Оттам посочват, че най-често извършените противообществени прояви се изразяват в кражби, физически и психически тормоз, хулигански прояви и повреда на чуждо имущество, скитничество и бягство, употреба на наркотични вещества и алкохол, проституция и управление на автомобили без свидетелство за самоуправление. В Добрич през 2014 г. не са констатирани случаи на непълнолетни лица, споделящи идеи или принадлежащи към организации с екстремистки или радикален характер. Няма регистрирани малолетни и непълнолетни, извършващи противообществени прояви и насилие, мотивирано от расова или етническа омраза, както и криминални деяния извършвани от футболни агитки.

Възпитателните дела за малолетни и непълнолетни през изминалата година са 47, при 50 през предходната. 37 от делата са били срещу момичета и 33 – срещу момчета. За сравнение, през 2013 г. 27 са били срещу момичета, а 52 – срещу момчета. 16 от делата са били срещу малолетни, а 54 – срещу  непълнолетни.

През 2014 г. комисията в Добрич е наложила 11 възпитателни мерки на родители. Девет от тях са получили предупреждение, един е задължен да посещава специално организирани беседи и консултации по въпроси на възпитанието. Наложена е и една глоба в размер на 50 лева на родител, който не упражнява необходимия контрол върху поведението на детето.