160 000 лв. очаква община Велики Преслав

Те ще постъпят от земи, отдадени под наем и аренда

лизо 317 000 лв. приход от продажби, наеми и концесии предвижда годишната програма на Велики Преслав за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, съобщи радио Шумен. Според прогнозата за 2015 г. най-големите постъпления, около 160 000 лв., се очакват от земите, отдадени под наем и аренда. От имотите, отредени за продажба, се очаква печалба от около 60 000 лв., а от имоти, предвидени за отдаване под наем, очакваният приход е за 23 000 лв. Годишната програма за управление на общинската собственост ще бъде обсъдена във вторник на първата за тази година сесия.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен