7 документа се попълват от кандидатите за саниране

Животът

20-01-2015, 08:57

Автор:

VarnaUtre.bg

Всичко от Автора

Шест от седемте документа всъщност представляват доказателства, че целият блок е регистрирал сдружение на собствениците

Сдруженията на етажната собственост в панелните блокове ще попълват общо 7 документа, за да канидатстват за саниране. Това предвиждат методическите указания, които регионалното министерство ще внесе другата седмица в Министерския съвет за утвърждаване. Програмата се финансира с 1 млрд. лв., като собствениците на апартаменти в панелките няма да плащат нищо.

Документите трябва да се внесат в общината. Шест от седемте документа всъщност представляват доказателства, че целият блок е регистрирал сдружение на собствениците, информира вестник "Труд".

Първият е справка за сдружението с имената на собствениците на апартаменти и какъв дял от идеалните части на сградата притежават. Изисква се също БУЛСТАТ номерът, който е издаден при регистрирането на сдружението, както и поканата за провеждане на общото събрание, на което е решено блокът да кандидатства за саниране. Допълнителен документ е протоколът за разлепване на обявата, към който се изискват и снимки на разлепената обява. Всички тези документи се попълват по специален образец. В указания пише, че хората не трябва да плащат за никакви документи и ако случайно някой нормативен акт го изисква, тези разходи се поемат от програмата.

Шестият документ е протокол от самото събрание, в което задължително трябва да бъдат вписани дневният ред, изказванията, кой е присъствал и какви идеални части притежава. Идеалните части на всеки са записани в нотариалния му акт. По Закона за управление на етажната собственост, за да се счита едно събрание за легитимно, на него трябва да са присъствали представители на поне 67% от идеалните части.Последният, седми документ, който се внася в общината, е Заявлението за интерес и финансова помощ, което е по образец. За да започне конструктивното и енергийното обследване, което предшества самото саниране, трябва да се сключи договор между сдружението на собствениците и общината. С него хората прехвърлят на общината правото да санира блока от тяхно име, пише още "Труд".