Парламентът ще продължи дебата за възстановяване на сменените имена при Възродителния процес

Политика

05-02-2015, 06:40

Снимка:

bg.wikipedia.org, MrPanyGoff

Автор:

Яница Танева

Всичко от Автора

Още по Темата:

Депутатите се карат заради Възродителния процес

Възродителният процес - тема без край

Депутатите ще гласуват промени в Закона за гражданската регистрация

Парламентът ще продължи дебата за това дали държавата да възстанови сменените имена при Възродителния процес. Промените в Закона за гражданската регистрация са предложени от ДПС и с тях се предлага при издаването на преписи и удостоверения от актовете за гражданско състояние да бъде въведена забрана да се изискват лични данни, които са се намирали в системата на ЕСГРАОН, но са били заличени.

Предвижда се Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството да бъде задължена служебно да извърши промени в данните, съдържащи се в ЕСГРАОН, отнасящи се до заличаване, съответно – възстановяване на имена на определена категория граждани.

Народните предствители ще разгледат изменения и в Кодекса за социално осигуряване.

Очаква се депутатие да приемат процедурни правила за изслушване и избор на подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление „Банков надзор”.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен