Община Ген. Тошево с нов зам. кмет

Ивелина Илиева е на мястото на Ивайло Манушев

Със заповед на кмета на Община Генерал Тошево от днес на длъжността заместник–кмет с ресор „Устройство на територията, собственост, икономически дейности и проекти” е назначена Ивелина Ганчева Илиева.

         Ивелина Илиева е завършила Стопанско управление, степен „бакалавър” и Мениджмънт, степен „магистър” в Икономически университет – Варна.

         До момента на назначаването й като заместник – кмет в Община Генерал Тошево е  експерт „Информационно обслужване и услуги” в Община  Добрич.

         Има опит в сферата на счетоводството и финансите, публичните политики и управлението на проекти. Владее английски език. Омъжена, с едно дете.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен