200-килограмов глиган "се разходи" из Банско

Стигна чак до първите хотели

Около 200-килограмов глиган е видян да се разхожда покрай река Глазне, от другата страна на начална станция на кабинковия лифт, посред бял ден. Той слязъл от Пирин и стигнал чак до първите хотели в курорта Банско, информира struma.bg.

Глиганът е забелязан от някои от гостите на хотела, те дори успели да го снимат. Подплашено от автомобилите и лая на кучетата, дивото животно се обърнало и побягнало отново към планината.

Местната ловна дружинка е уведомена за случая и още същия ден са се качили до подножието на планината, за да направят оглед на ловните полета и да проверят хранилките на дивеча. Ръководството но НП „Пирин“ също е уведомено за появилия се до хотелите глиган.

"Веднага ни уведомиха за това. Тук често слизат диви животни до града и най-често влизат в полето, където има останала царевица в частните имоти. Ловната дружинка също е уведомена, но те са направили оглед на ловните полета. На територията на парка има непрекъсната паркова охрана, която има грижата да не допуска никакви нарушения", каза Росен Баненски, директор на НП „Пирин“.

Според Закона за лова и опазване на дивеча държавните лесничейства предоставят стопанисването на дивеча в ловностопанските райони на ловните сдружения. Според закона те са длъжни да организират и извършват подхранването на дивеча, да създават и поддържат специализирана фуражна база, да изграждат ловностопански съоръжения, да регулират числеността на дивеча и да участват в токсацията му, както и да го опазват и участват в неговата охрана.