Започва проверка на залетите участъци на река Тунджа

Тя обхваща наводнените през декември площи

Днес започва проверка на Междуведомствена комисия от експерти на залетите от наводненията през месец декември 2014г., некоригирани участъци на река Тунджа в област Ямбол.

Ще бъдат проверени участъка от река Тунджа при село Завой, община „Тунджа”, местностите „Хелинга” и „Ватиб Орман” след град Елхово и участъка от река Поповска при село Дъбово, община Болярово.

Проверката се извършва със заповед на областния управител Димитър Иванов, под председателството на заместник-областния управител Иван Йоргов.

Включени в комисията са представители на РД”ПБЗН” Ямбол, Басейнова дирекция „Пловдив”, РИОСВ Стара Загора, „Напоителни системи” ЕАД клон средна Тунджа, Областна дирекция „Земеделие”, както и експерти от общините, които огледа касае.

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"