16 600 неграмотни влизат в програма за ограмотяване

Общество

19-02-2015, 08:31

Снимка:

pget-harmanli.com

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Обучават по български език 3632 деца от задължителните подготвителни групи с майчин език различен от българския

16 600 неграмотни и малограмотни българи ще преминат през програми за ограмотяване тази година, пише в. "Труд". Правителството прие вчера план за действие в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот.

Предвижда се за 3300 деца със специални образователни потребности да бъдат създадени условия за спорт. А само в Столичната община се планира изграждането на 14 детски градини с осигурен прием на 930 деца в 33 нови групи.

За намаляване на преждевременно напусналите училище са планирани мерки за задържането им в класните стаи. Те ще се реализират чрез повишаване с 5% на броя на учениците със специални образователни потребности, на които са им осигурени ресурсни учители. Ще има допълнително обучение по български език на 3632 деца от задължителните подготвителни групи, чийто майчин език е различен от българския, разширен достъп на 1680 деца с увреждания и деца в риск до качествени услуги в областта на спорта, както и осигуряване на достъп до образователната система на деца и ученици от семейства на бежанци.

За повишаване на професионалното образование през 2015 г. ще бъде разработен план за обучение в работна среда. Например, за периода на действие 2015-2016 г. на схемата "Младежка заетост" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. 8000 безработни младежи до 29 години ще бъдат включени в стажуване или в обучение по време на работа. Очаква се броят на учениците, успешно приключили ученическите практики в реални работни условия през тази година, да достигне 9000 души.

Достъпът до висше образование ще бъде гарантиран с осигуряване на 3400 нови кредита на студенти и докторанти. Развитието на възможности за неформално и самостоятелно учене ще бъде насърчавано от 33 младежки информационно-консултантски центрове на територията на областните градове в цялата страна. За стимулиране на предприемаческите умения ще бъдат създадени 50 тренировъчни предприятия. В плана по-широко е застъпено участието на всички национално представителни работодателски и синдикални организации.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен