Балчик с електронна проверка за данъци

Справките се правят от сайта на общината

Всички физически и юридически лица вече могат да проверят задълженията си за местни данъци и такси в сайта на Община Балчик.

За целта е необходимо те да знаят своя КИН /Клиентски идентификационен номер/, съобщават от общината в Белия град. До края на седмицата ще започне разпращането на информация до всички данъчно задължени лица чрез хартиен носител. В документа е посочен КИН, който граждани и фирми трябва са съхранят за бъдещи справки. Клиентският номер може да бъде получен и лично от Общинска данъчна служба на адрес: гр. Балчик, пл. "21 септември" №6.

В подкрепа на своята стратегия за опазване на околната среда и с цел да бъдат съхранени ценни природни ресурси, след 2015 година Община Балчик ще предоставя информация за дължими данъци и такси само по електронен път.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен