КЗК отмени поредно решение на общината, свързано с почистването

Администрацията на Стара Загора трябва да плати 15 000 лева на "Нелсен чистота" ООД

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на Община Стара Загора за прекратяване на обществена поръчка за избор на почистваща фирма на града. Решението е по жалба на бившия концесионер по чистотата на Стара Загора "Нелсен чистота" ООД.

През миналата година фирмата спечели пред КЗК друга жалба срещу решението на кмета на Стара Загора Живко Тодоров да не я допусне до участие в обществената поръчка с предмет „Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата на местата за обществено ползване в община Стара Загора“, в която тя беше участник заедно с ДЗЗД "Грийн партнърс - БКС".

На 12.01. тази година кметът на община Стара Загора прекратява въпросната обществена поръчка, а Нелсен Чистота обжалва това решение.

Според решението на Комисията за защита на конкуренцията общината трябва да заплати на жалбоподателя „Нелсен Чистота” разноските в размер на 15 000 лева, представляващи заплатена държавна такса за образуване на производството.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен