Жените в България взимат с 13% по-ниски заплати от мъжете

Разликата в заплащането между двата пола у нас е по-малка от средната за ЕС

Заплащането на жените в България през 2013 г. е било с 13,5% по-ниско от това на мъжете, сочат данни на Евростат, оповестени днес. Данните сравняват средното брутно почасово заплащане на мъжете и на жените, съобщи investor.bg.

Разликата в заплащането между двата пола у нас е по-малка от средната за Европейския съюз, която през 2013 година е била 16,4%, варирайки от под 5% в Словения до над 20% в Естония, Австрия, Чехия и Германия.

Разликата в заплащането е под 10% в Словения (3,2%), Малта (5,1%), Полша (6,4%), Италия (7,3%), Хърватия (7,4%), Люксембург (8,6%), Румъния (9,1%) и Белгия (9,8%), сочат данните.

В другия край на скалата, с разлика над 20%, са Естония (29,9%), Австрия (23%), Чехия (22,1%) и Германия (21,6%).

В сравнение с 2008 година разликата в заплащането между половете се е понижила в по-голямата част от държавите членки на ЕС. Най-значителни намаления за периода от 2008 до 2013 г. са отчетени в Литва (от 21,6% през 2008 до 13,3% през 2013, или с 8,3 процентни пункта), Полша (-5 п.п.), Чехия и Малта (по -4,1 п.п.) и Кипър (-3,7 п.п.).

В девет държави разликата в заплащането се е увеличила, като най-големи повишения има в Португалия (3,8 п. п.) и Испания (3,2 п.п.).

На ниво Европейски съюз разликата в заплащането между половете се е свила леко от 17,3% през 2008 до 16,4% през 2013 г.

Разликите между двата пола на трудовия пазар се изразяват не само в заплащането, но и в типа заемани позиции. Макар и да представляват 46% от заетите, жените са слабо представени на ръководните постове, като само една трета от мениджърите в ЕС са жени. За сметка на това, жените са по-силно представени в сферата на услугите и продажбите, както и при чиновническата работа, където формират около две трети от всички заети.

Разлика се наблюдава и по отношение на типа заетост. През 2013 г. 31,8% от работещите жени са били на непълен работен ден спрямо едва 8,1% при мъжете.