Активите на КТБ намаляха със 734 млн. лева

Портфейл

10-03-2015, 06:07

Снимка:

bnt.bg

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

От размера на активите зависи колко средства ще бъдат осребрени в производството по несъстоятелност.

Със 733,8 млн. лв. (28,6%) са намалели активите на Корпоративна търговска банка (КТБ) през последното тримесечие на 2014 г., като спадът се дължи главно на направени прихващания, съобщава "Труд". Така към края на миналата година активите на банката са се стопили до 1,83 млрд. лв., става ясно от консолидирания отчет на групата на КТБ. Към септември те са били 2,57 млрд. лв.

От датата на поставяне на банката под специален надзор до отнемането на лиценза й са постъпили 947 уведомления за цесии и искания за прихващания. По-голямата част от тях са постъпили през октомври и ноември. Данните показват, че признатите цесии без искане за прихващане са били 156 за над 261 млн. лв. Осчетоводените прихващания са били 668 за над 852 млн. лв. Квесторите са отказали да осчетоводят 112 искания за 83,9 млн. лв.

От размера на активите зависи колко средства ще бъдат осребрени в производството по несъстоятелност. Събраните пари би трябвало да послужат за удовлетворяването на всички кредитори на банката, сред които са Фондът за гарантиране на влоговете в банките, негарантираните вложители в КТБ и др.

Гаранционният фонд получи заем от държавата и успя да осигури близо 3,6 млрд. лв. за изплащане на гарантираните депозити в КТБ. Отделно от това КТБ дължи на негарантираните вложители 1,3 млрд. лв.

От финансовия отчет на групата става ясно още, че общо активите на КТБ и на банка „Виктория“ възлизат на 1,9 млрд. лв. към края на 2014 г. Размерът им е 3,7 пъти по-нисък в сравнение с началото на миналата година.

Кредитите са 39,5% от активите, или 724,3 млн. лв. Такава е сумата, след като са приспаднати провизиите за обезценки на необслужваните заеми.