Плащаме местни данъци и такси през интернет

Парите

14-03-2015, 08:22

Снимка:

pixabay.com

Автор:

DobrichUtre.bg

Всичко от Автора

Спестяваме опашките по гишетата

Община град Добрич уведомява, че заплащането на местни данъци и такси към общината освен на касите в дирекция „Местни данъци и такси", на касите на ИЗИПЕЙ, чрез пощенски запис или чрез банка, вече могат да бъдат платени и през интернет.
Плащането може да се извърши от сайта на общината, рубрика „Данъчни задължения". За това е необходимо потребителят да си направи първоначална регистрация, ако все още няма такава и да следва указания. След регистрацията всеки може да плаща не само местни данъци и такси, но и битови сметки.
Проверката на задълженията се извършва по единен граждански номер /ЕГН/, личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или единен идентификационен код /ЕИК/, персонален ПИН код и код за сигурност. Задължените лица ще получават персоналните си ПИН кодове от служителите в дирекция МДТ лично с представена лична карта за физическите лица и лично с представена лична карта от представляващия за юридическите лица. Упълномощени лица също могат да ги получат, но с нотариално заверено пълномощно и лична карта на упълномощеното лице. Кодът за сигурност е случаен и съдържа поредица от пет символа, които трябва да бъдат въведени от клавиатурата точно – букви на латиница и цифри.
Плащането на местни данъци и такси през интернет е една нова, модерна и лесно достъпна услуга, която дава възможност да се заплатят задълженията от всяка една точка на света.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен