Гарантирано от Европейската комисия

Европейската комисия (ЕК) много рядко поставя името си под документи, свързани с частни фирми

Според вече официално обявения план на Първа инвестиционна банка, одобрен от Европейската комисия (ЕК), става ясно, че Комисията упражнява пряк надзор над ПИБ. Назначен е специален надзорен орган – „Бейн енд Ко“, на който банката вече оказва пълно съдействие и предоставя нужната информация, включително и достъп до цялата документация. Компанията „Бейн енд Ко” всяко тримесечие изготвя доклади, като освен финансовите показатели, експертите следят и за доброто корпоративно управление на ПИБ и управлението на риска. В качеството си на надзорник експерти на „Бейн енд Ко“ имат право да посещават и присъстват на срещите на Борда, на кредитни и одитни комитети на банката и всички нейни служители са на разположение за срещи.

По принцип Европейската комисия (ЕК) много рядко поставя името си под документи, свързани с частни фирми, защото зад тях стои целият авторитет на институцията, която гарантира стабилността в Европейския съюз. Конкретно в случая с Първа инвестиционна банка Комисията не само го направи, но и изрази в официално свое становище, че определя банката като „жизнеспособна”. До този факт обаче се е стигнало, след като ПИБ е щателно проверена от самата Европейска комисия, като проверката е включила и кредитния портфейл на банката.

Въпреки, че изявеното желание от страна на българската държава да влезе в Единния банков надзор на ЕК остана на заден план през последните месеци, от цялата публична информация, изнесена около плана на Първа инвестиционна банка, става ясно, че банката вече е преминала под този надзор. Така ПИБ се превръща в първата българска банка, която може след определението за стабилна, да добави и текст: Гарантирано от Европейската комисия!Снимка на Деня

Щрихи от Плевен