Строят 16 къщички за настаняване на деца в София

Общината ще отпуска и персонални пенсии на сираци

Поетапно ще бъдат разкрити 13 Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, две „Преходни жилища” и едно „Защитено жилище”. Тяхното строителство ще започне след първи април, стана ясно след като предложението бе прието от Столичния общински съвет.

Общинските съветници приеха още доклад с предложение за отпускане на персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.