Пречиствателната станция „Кубратово” кандидатства за „Златен стандарт”

Мисия София

30-03-2015, 15:39

Снимка:

pixabay.com

Автор:

Sofiautre.bg

Всичко от Автора

Предстои обществено обсъждане на кандидатурата на софийската пречиствателна станция за отпадъчни води

„Софийска вода” АД организира среща за обществено обсъждане на кандидатурата на дружеството да регистрира успешно реализирания проект на СПСОВ „Кубратово” за комбинирано производство на енергия в рамките на доброволния международен механизъм за верификация на екологични проекти „Златен стандарт” (GoldStandard.org), съобщиха от дружеството.

След преустановяване действието на Протокола от Киото „Златният стандарт” е предпочитаният механизъм за компании, които имат реализирани проекти в областта на опазване на околната среда, за подпомагане на последващата рехабилитация и устойчиво развитие на изградените съоръжения и удължаване на екологичния ефект от тях.

Обсъждането ще се проведе в административната сграда на СПСОВ „Кубратово” на 15 април от 10.00 часа.

След приключване на дискусията присъстващите ще имат възможност да се запознаят на място с изградената когенераторна инсталация, както и други съоръжения на пречиствателната станция за отпадъчни води.

СПОСВ „Кубратово” е сред най-големите и съвременни пречиствателни станции на Балканите. За 30 години, благодарение на съоръжението, в природата са върнати чисти 4,2 милиарда кубически метра преработени отпадъчни води. Модерната технология за отстраняване на азот и фосфор гарантира живота и биоразнообразието в река Искър.

Изградената през 2009 г. когенераторна инсталация спомага за това станцията да задоволява сама нуждите си от електричество. През 2014 г. 98.4% от използваната енергия е произведена от когенерацията. За цялата година общото произведено количество електроенергия възлиза на над 19 000 мегаватчаса.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"