Болестта "Син език" не се разпространява чрез транспортни средства, твърдят от БАБХ

До този момент на територията на страната ни са ваксинирани 72% от дребните преживни животни

Във връзка с опасенията на животновъдите и протестите им на турската граница, информираме, че болестта "Син език" не се разпростравяна чрез транспортни средства, с които се пренасят животните на територията на страната ни, съобщиха от БАБХ.

Изготвен е анализ за оценка на риска от Центъра за оценка на риска при БАБХ в следствие на което, съобщаваме, че настоящето становище е изготвено въз основа на анализ на епизоотичната обстановка в Турция, извършван на всеки три месеца (Заповед на изпълнителният директор на БАБХ No РД-11-467/25.04.2013) и възможността за спиране на профилактичната дезинфекция на ГКПП Капитан Андреево и ГКПП Лесово.

Епизоотичната обстановка по отношение на екзотични и особено опасни заразни болести по животните в Турция винаги, макар и в различна степен, е неблагоприятна и представлява опасност за България (шап, шарка по овцете и козите, чума по дребните преживни животни, син език, бруцелоза по говедата и бруцелоза по овцете и козите, заразен нодуларен дерматид по говедата).

От най-голямо значение за страната ни е епизоотичната обстановка в Европейската част на Турция, която в дадения момент е благоприятна. Поради тази причина няма опасност за проникване на подобни екзотични заболявания чрез транспортните средства от Турция в България. С оглед оценката на риска и благоприятната обстановка, профилактичната дезинфекция е отменена със заповед на министъра на земеделието и храните Десислава Танева.

Болестта "Син език" не може да се пренесе чрез превозните средства, а само чрез заразени насекоми (комари от род Кулекуидес) и живи болни преживни животни, които заразяват комарите, а те от своя страна - здравите животни.

До този момент на територията на страната ни са ваксинирани 72% от дребните преживни животни. Ваксинацията протича по план! Налични са дози от ваксината във съответните ОДБХ и регистрираните ветеринарни лекари, които извършват безплатно ваксинацията.