Кога ще оправите такса „смет”, пита омбудсманът

Политика

14-04-2015, 16:56

Снимка:

Нова телевизия

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Новата методика за определяне на таксата за битови отпадъци трябваше да бъде готова до края на март

Националният омбудсман Константин Пенчев иска информация какво е направено от Министерския съвет и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) по отношение на изготвяне на нова методика за определяне на такса „смет”.

Омбудсманът от години полага усилия да бъде прекратено несправедливото определяне на таксата за битови отпадъци въз основа на данъчната оценка на имота, което я превръща във втори имотен данък в противоречие с Конституцията.

Константин Пенчев пише: „Както знаете, аз следя проблема с определянето на размера на таксата за битови отпадъци още от 2011 г., тъй като този въпрос е от изключително значение за гражданите и институцията получава много жалби, свързани с начина на определяне на тази такса от общините в цялата страна. Отправял съм неведнъж препоръки както за законодателни промени до парламента и Министерския съвет, така и до общините за съобразяване с основния принцип, заложен в закона, че размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци”.

Омбудсманът напомня, че според  §13а от Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) до 30 март 2015 г. Министерският съвет съвместно с НСОРБ разработва методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне на размера на таксата за битови отпадъци, и внася в Народното събрание проект за изменение на чл. 66 и чл. 67 от ЗМДТ.

„Все още обаче няма реален резултат за гражданите, независимо от направените законодателните изменения в чл. 67 от ЗМДТ през 2013 г., които принципно подкрепих”, пише националният омбудсман, като напомня за изменението на нормата на чл. 67, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, с което се регламентира таксата да не може да се определя въз основа на данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната авансова стойност или пазарната им цена.

Първоначално новият метод за определяне на таксата трябваше да започне да действа от 1 януари 2015 г., но заради липсата на готовност от страна на общините срокът беше променен на 1 януари 2016 г.

И за да не бъде отново отложено действието на забраната за определяне на таксата за битови отпадъци въз основа на данъчната оценка, омбудсманът настоява Министерският съвет и общините да изпълнят в срок законовото изискване за изработване на методика за определяне на размера на таксата за битови отпадъци.